250.000 m2 leegstandkantoren
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn in de periode van 2016 tot 2019 veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden van Zwolle.

Leegstand is hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal.

Aanpak kantorenleegstand Zwolle


Informatie op deze website beslaat de periode van 2016 tot 2019.

Met ruim 770.000 m2 aan kantoren ligt in Zwolle een derde van het Overijsselse kantooroppervlak. Ondanks dat Zwolle al jaren in de top 5 van economisch sterkste gemeenten van Nederland staat, kent de stad ook veel leegstand. Gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Herstructureringsmaatschappij Overijssel zetten zich met het convenant 'Aanpak leegstand kantoren Zwolle' samen met andere belanghebbenden in om deze leegstand tegen te gaan.


Kantorenleegstand in Zwolle

Informatie op deze website beslaat de periode van 2016 tot 2019.

Met ruim 770.000 m2 aan kantoren ligt in Zwolle een derde van het Overijsselse kantooroppervlak. Ondanks dat Zwolle al jaren in de top 5 van economisch sterkste gemeenten van Nederland staat, kent de stad ook veel leegstand. Gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Herstructureringsmaatschappij Overijssel zetten zich met het convenant 'Aanpak leegstand kantoren Zwolle' samen met andere belanghebbenden in om deze leegstand tegen te gaan.


Toename van leegstand 

Gelijk aan de ontwikkeling op de landelijke kantorenmarkt heeft Zwolle sinds de start van de economische crisis in 2007 te maken met een dalende opname in combinatie met een oplopend aanbodniveau. Dit heeft verschillende oorzaken: niet alleen de economische malaise, maar ook een andere kijk op de manieren van werken, demografische ontwikkelingen en het gebruik van nieuwe (digitale) technieken hebben ertoe geleid dat eindgebruikers en hun werknemers anders met kantoorhuisvesting omgaan.

CONVENANT AANPAK KANTORENLEEGSTAND ZWOLLE 

Het doel van het convenant ‘aanpak kantorenleegstand Zwolle’ is gezamenlijk te komen tot een revitaliseringsprogramma voor kantoren op basis van een geregisseerde aanpak. Het projectplan draagt bij aan de ambities van de partijen in termen van economische vitaliteit, sociale veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De ambitie is om 60.000 m² leegstaande kantoorruimte te herbestemmen of door transformatie aan de kantorenmarkt te onttrekken.


Een initiatief van: