250.000 m2 leegstandkantoren in 2015
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn inmiddels veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden die Zwolle kent.

Leegstand wordt hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal. Meer weten over leegstand? Ga naar de leegstandsmonitor.

Leegstandsmonitor

ONDERZOEK

In heel Overijssel wordt gewerkt aan het terugdringen van kantorenleegstand. Hiervoor worden verschillende methodieken ontwikkeld en toegepast, die mogelijk zijn gemaakt met subsidies van de provincie Overijssel. Enkele van deze methodieken worden ook toegepast in het aanpakken van leegstand in Zwolle.

Oude panden Nieuwe Kansen – Overijssel

Veel leegstaande kantoorpanden zullen nooit meer als kantoor worden gebruikt. Om een transformatie mogelijk te maken naar een andere functie zijn vaak meer gegevens nodig van een pand dan beschikbaar.

Saxion heeft samen met de stichting Platform Initiatieven Tijdelijkheid en IAA Architecten een nieuw monitorings­instrument ontwikkeld, dat als website en app beschikbaar is.
Pauzelandschappen 

Sinds de start van het project medio 2015 is de app ´pauzelandschappen´ ontwikkeld, waarmee enkele honderden panden door heel Overijssel in kaart zijn gebracht. Dit geeft een actueel beeld van structurele leegstand van kantoren in Overijssel en van de effecten van die leegstand op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de omgeving. Het aanbod aan leegstaande kantoren is groter dan blijkt uit bijvoorbeeld Funda. De informatie die wordt verkregen via de app wordt gebundeld in een website. Hier is een een monitoringssysteem te vinden met marktplaatsmodule en met een doorstartmodule voor eigenaren. Circa 5% van het aantal kantoorpanden dat bij afronding van het project leeg staat, is te vinden in de marktplaatsmodule.

Actieve betrekking 

Via verschillende wegen, waaronder de organisatie van een stadscafé, wordt geprobeerd initiatiefnemers bij het project te betrekken. In 2016 wordt voor een aantal panden een transformatieproces opgestart in samenwerking met pandeigenaren en initiatiefnemers. Middelen om dit te bereiken zijn het lokaliseren van initiatiefnemers, samen met hen ontwerpsessies organiseren, en rekensessies aanbieden ten behoeve van een haalbare exploitatieopzet.

www.pauzelandschappen.nl


Een initiatief van: