250.000 m2 leegstandkantoren in 2015
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn inmiddels veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden die Zwolle kent.

Leegstand wordt hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal. Meer weten over leegstand? Ga naar de leegstandsmonitor.

Leegstandsmonitor

ONDERZOEK

In heel Overijssel wordt gewerkt aan het terugdringen van kantorenleegstand. Hiervoor worden verschillende methodieken ontwikkeld en toegepast, die mogelijk zijn gemaakt met subsidies van de provincie Overijssel. Enkele van deze methodieken worden ook toegepast in het aanpakken van leegstand in Zwolle.

Stadsacupunctuur – Zwolle

Stadsacupunctuur: door doelgerichte naaldenprikken de 'doorbloeding' van zieke delen van de stad initiëren.

Het functioneren van stadswijken hangt meestal af van gebruik en acceptatie. De aantrekkelijkheid en populariteit van stedelijke gebieden wordt in heel Europa immers gezien als de beslissende indicator voor de kwaliteit van stedelijke ruimte.
Reboot Hanzeland 

Onder de naam ‘Reboot Hanzeland’ wordt stadsacupunctuur momenteel ook toegepast in de binnenstad van Zwolle. Dit project gaat over urbane, programmatische en sociale interventies voor het stedelijk gebied ‘Hanzeland’ in de stad. Om voor de stad tot een passend concept (strategie en methodiek) te komen heeft

een architectenbureau enkele dagen op locatie aan een voorstudie gewerkt, waarop latere actie gebaseerd wordt. Het doel van deze voorstudie is het lokaliseren van de gebiedsspecifieke 'zenuwbanen' en de voorbereiding van doelgerichte, efficiënte en concrete naaldprikken in de openbare ruimte.

Rapport 'Reboot Hanzeland'


Een initiatief van: