250.000 m2 leegstandkantoren in 2015
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn inmiddels veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden die Zwolle kent.

Leegstand wordt hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal. Meer weten over leegstand? Ga naar de leegstandsmonitor.

Leegstandsmonitor

ONDERZOEK

In heel Overijssel wordt gewerkt aan het terugdringen van kantorenleegstand. Hiervoor worden verschillende methodieken ontwikkeld en toegepast, die mogelijk zijn gemaakt met subsidies van de provincie Overijssel. Enkele van deze methodieken worden ook toegepast in het aanpakken van leegstand in Zwolle.

Wasstraat 2.0 – Twente

De wasstraat werpt licht op nieuwe gebruiks-mogelijkheden voor kantoorpanden: een systematisch proces helpt op een andere manier na te denken over leegstaand vastgoed en verscherpt de discussie.

Deze in Utrecht bewezen aanpak wordt doorontwikkeld voor inzet in Twente. Daar zijn inmiddels zeven panden door de wasstraat gegaan: drie in Almelo, drie in Enschede, en één in Hengelo.
Doelen wasstraat 2.0 

Wasstraat 2.0 heeft verschillende doelen. Eigenaren en beleggers moeten bijvoorbeeld worden geactiveerd om zelf te investeren en andere functies te verkennen dan de voor de hand liggende kantorenfunctie. Hiermee worden leegstand en de daarmee gepaard gaande problemen zoals verloedering teruggedrongen. Daarnaast moeten Netwerkstad Twente gemeenten leren hoe ze eigenaren kunnen stimuleren en faciliteren om op vernieuwende wijze met leegstaande kantoorgebouwen om te gaan. Door verbinding via de wasstraat 2.0 kunnen de eigenaren, beleggers en gemeenten veel van elkaar leren.

De 'gewassen' panden 

Inmiddels zijn zeven panden in Overijssel door de wasstraat gegaan. Van de drie objecten in Almelo wordt momenteel één object getransformeerd naar sociale woningbouw. Voor een tweede pand worden mogelijkheden voor de vrije sector huur verkend, en voor een derde leegstaand pand blijkt ondanks de wasstraat dat de eigenaar onvoldoende middelen en mogelijkheden ziet voor transformatie.

Ook in Enschede zijn drie objecten bekeken. Eén wordt op termijn getransformeerd naar woningbouw, één object wordt herontwikkeld en opnieuw in de markt gezet als kantoorpand, en bij één object worden mogelijkheden verkend als onderdeel van een totale gebiedsontwikkeling. Tot slot is in Hengelo één object door de wasstraat gehaald. Uit inventarisatie bleek dat de eigenaar nog onvoldoende mogelijkheden ziet voor nieuwe invulling van het object, en met meerdere partijen in gesprek is. Door de blik op mogelijkheden en oplossingen en niet vanuit de problematiek van leegstand helpt de wasstraat om op een andere manier na te denken over leegstaand vastgoed. Van de zeven bestaande panden worden inmiddels drie panden concreet getransformeerd naar een nieuwe functie of invulling, en van een tweetal objecten wordt op termijn een nieuwe invulling verwacht.


Een initiatief van: