Projecten | Leegstand aanpakken

250.000 m2 leegstandkantoren in 2015
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn inmiddels veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden die Zwolle kent.

Leegstand wordt hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal. Meer weten over leegstand? Ga naar de leegstandsmonitor.

Leegstandsmonitor

PROJECTEN

Burg. Drijbersingel/Noordereiland
Zwolle, Drijbersingel

Noordereiland en de Burgemeester Drijbersingel gaan flink op de schop.

Door het gebied geschikt te maken voor woningbouw en leisure worden er flinke slagen gemaakt in de strijd tegen de leegstand in Zwolle.


Vernieuwde openbare ruimte voor prettiger wonen 

De parkeergarage op het Noordereiland en de kantoorlocatie aan de Burgemeester Drijbersingel vormen nu nog een barrière naar het water, die doorbroken zal worden. Hierdoor ontstaat een betere verbinding met de achtergracht. De kwaliteit van het water en het omringende groen van de bolwerken worden ingezet om een prachtige woonomgeving te realiseren voor bewoners en bezoekers van Zwolle. De achtergracht krijgt hiermee betekenis voor de hele stad. Parkeerdruk op de woonstraten neemt af doordat parkeergelegenheid wordt gecentreerd in parkeergarages. Het doel is om een aantrekkelijke, autoluwe openbare ruimte te creëren met verbindingen naar het water en de achterliggende woonwijk.

Gefaseerd plan 

Doordat parkeergelegenheid wordt gecentreerd in parkeergarages, komt er gebied vrij voor de ontwikkeling van verschillende ‘bouwblokken’ met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Deze blokken kunnen verschillende functies op zich nemen, zoals bijvoorbeeld woningbouw. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om in elke fase aan te sluiten op de actuele behoefte en vraag uit de markt.

Uit gesprekken met verschillende stakeholders is gebleken welke gebieden de meeste potentie hebben om snel getransformeerd te worden. Het oostelijke deel (de twee gebouwen van de belasting) komen in 2018 leeg te staan. De gemeente is al bezig om te kijken wat ermee gedaan kan worden en staat open voor nieuwe plannen. Dit wordt fase 1 van de ontwikkeling.

Toekomstbeeld 

Het gebied 'Burgemeester Drijbersingel/Noordereiland' van de toekomst bestaat uit een aantrekkelijke mix van verschillende functies. Er zijn supermarkten op loopafstand van het kantorenpark en er is een basisschool. In het gebied van de Burgemeester Drijbersingel is kans voor 250 woningen en op Noordereiland kunnen meer dan 240 worden gebouwd, wat neerkomt op een totaal van 490 woningen in het gehele gebied. Waar nu de gebouwen als eilanden in het gebied staan, bestaat er in de toekomst meer onderlinge verbinding. Want de openbare ruimte vormt niet langer een barrière naar de gebouwen en de wijk, maar fungeert juist als verbindend element. De parkeerfunctie verdwijnt meer naar de achtergrond en door de verwijdering van de blokkade van het kantorenpark ontstaat weer verbinding met het centrum. Er kan gewoond worden aan de gracht en de wijk krijgt een adres aan het water.


Een initiatief van: