Projecten | Leegstand aanpakken

250.000 m2 leegstandkantoren in 2015
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn inmiddels veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden die Zwolle kent.

Leegstand wordt hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal. Meer weten over leegstand? Ga naar de leegstandsmonitor.

Leegstandsmonitor

PROJECTEN

Health Innovation Park
Zwolle, Oosterenk

Oosterenk ontpopt zich als broedplaats voor innovaties op het gebied van de zorg, met als doel lagere zorgkosten, hogere kwaliteit van zorg en meer werkgelegenheid.

Het Health Innovation Park (HIP) aan de Dokter Stolteweg in Zwolle doet volop mee aan deze ontwikkelingen.


Duurzaam park 

Jansen Vastgoed werkt op Oosterenk aan de transformatie van leegstaande kantoren naar een hoogwaardig park met duurzaam zorgvastgoed. In het HIP werken ondernemers, zorginstellingen, kennisinstellingen, overheden en zorgverzekeraars samen. Inmiddels zijn zeven panden betrokken. Mond-tot-mond reclame bewerkstelligt snelle invulling van vierkante meters en maakt duidelijk dat er behoefte is aan een dergelijk concept.

Ideale ligging 

Onder meer de nabijheid van het ziekenhuis en de ligging aan een belangrijke verkeersader, de Ceintuurbaan, waren een belangrijke motivatie om ervoor te kiezen het Health Innovation Park te vestigen in de leegstaande kantoorlocaties op Oosterenk. Doordat steeds meer leegstand wordt aangepakt, ontwikkelt het HIP zich tot een gebied waar zorggerelateerde professionals werken en een verbinding met elkaar zoeken en aangaan.

www.healthinnovationpark.nl


Een initiatief van: