Projecten | Leegstand aanpakken

250.000 m2 leegstandkantoren in 2015
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn inmiddels veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden die Zwolle kent.

Leegstand wordt hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal. Meer weten over leegstand? Ga naar de leegstandsmonitor.

Leegstandsmonitor

PROJECTEN

Nieuwe locatie Waterschap (WDODelta)
Oosterenk, Zwolle

Waterschap Groot-Salland is gefuseerd met Waterschap Reest en Wieden.

Het nieuwe waterschap, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), is gevestigd in een duurzaam pand aan de dokter van Deenweg.


Groen Waterschap 

Door de verhuizing geeft WDODelta een leegstaand pand weer een nieuwe invulling. Bij het gereedmaken van het pand voor de komst van het Waterschap, was duurzaamheid een belangrijk thema. Een speciaal systeem zuivert de binnenlucht, wat voordelen oplevert zoals energiebesparing op verwarmen, koelen en ventileren. Het pand bezit mede hierdoor energielabel A.

Verder heeft WDODelta gekozen voor een compacte werkvoer, wat mogelijk is gemaakt door het invoeren van flexwerken. Het Waterschap stimuleert ook groen vervoer, door het aanbieden van laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen en het stimuleren van OV-gebruik.

www.wdodelta.nl


Een initiatief van: